22 mei 2020

Orion Apto

Orion Apto is een digitaal patiënten/cliënten dossier, dat in de preventieve zorg ingezet wordt. Door de flexibele inrichtbaarheid wordt het op maat gemaakt naar de wensen van de organisatie. De naam ‘Apto’ is een Latijns woord dat in het Nederlands ‘passend’ betekent.

Hulpverleners hebben maar één doel: een gezonde oplossing voor de patiënt/cliënt. De software moet hierin ondersteunen, eenvoudig zijn en gemakkelijk in het gebruik. Orion Apto is hier speciaal voor ontworpen.

Gezien de verschillende wensen van organisaties in de preventieve gezondheidszorg is gekozen voor een systeem dat flexibel in te richten is. Dit houdt in dat vragenlijsten, velden, rapportages, standaard brieven in huisstijl en acties per activiteitsoort als tegels worden ingericht.

De inzet van is veelzijdig: afdelingen Forensisch, OGGZ, THZ, meldpunt kindermishandeling, veilig thuis, TBC, SMA en huiselijk geweld kunnen hun werkprocessen vereenvoudigen door de ondersteuning van Orion APTO.

Orion Apto is een gebruiksvriendelijk softwarepakket dat gebruikers ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden; op kantoor maar ook in het veld. De gebruiker kan probleemloos in een overzichtelijke maar complete omgeving werken.

Kenmerken van Orion Apto

 • Webbased
 • Modulaire opbouw
 • Branche specialisaties & klant customisatie
 • Lage (client-side) systeem eisen
 • Lage kosten & directe beschikbaarheid (ook als SAAS oplossing)  Inzichtelijk dossier
 • Two Factor Authentication (token inlog)
 • Inzichtelijk cliëntdossier
 • Universeel toepasbaar
 • Koppelingsmogelijkheden voor zorgcoördinatie, zorgoverdracht en ketenzorg
 • Uitgebreide documentenstroom zonder afhankelijkheid
 • Flexibele overzichten & management rapportages
 • BSN-koppeling
 • Geschikt voor Zelfredzaamheid-Matrix

Orion Apto maakt gebruik van token beveiliging via email, sms of authenticator zodat de veiligheid gegarandeerd is. De klant bepaalt wie welke gegevens mag inzien, waardoor de privacy van de cliënt is gewaarborgd.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie, we komen graag langs om Orion Apto te demonstreren. U kunt contact met ons opnemen voor voor meer informatie.